fbpx
 • +421 948 259 191
 • riaditelka@happy-time.sk

Rozhýb si jazýček

Spoplatnené
Detská reč sa vyvíja postupne, ale čím skôr sa začína pracovať na jej výslovnosti, tým je pre deti ľahší nielen vstup do školy ale i samotné fungovanie v bežnom živote. Cielom je hravou formou podporiť rozvoj reči a jazykových schopností i stimulácia všetkých jazykových rovín.
 • Vek: od 2,5 - 6 rokov

Zdravé nôžky

Spoplatnené
Na krúžku sa deti učia uvedomovať si svoje telo, vnímať potešenie z pohybu a hravou formou stimulovať svaly nohy. Zároveň si posilňujeme stabilitu členka, prstových svalov a predchádzame plochonožiu.
 • Vek: 2-6 rokov

Hravá abeceda

Spoplatnené
Krúžok je zameraný na postupné zoznamovanie sa s písmenami tlačenej abecedy. Ide o hravú formu učenia sa - rozpoznávania písmen abecedy najmä u detí predškolského veku. Aj pri spoznávaní písmen a učení sa abecedy platí, že najlepšie ti ide deťom hravou a zábavnou formou. Naše aktivity sú plné zábavných hier a využívania množstva pomôcok.
 • Vek: 4-6 rokov

Šikovné rúčky

Spoplatnené
Cieľom tvorivých dielničiek Šikovné ručičky je rozvíjať a podporovať u dieťaťa jeho výtvarnú tvorivosť a umelecké cítenie, ktoré vkladajú do svojich jedinečných a originálnych výrobkov.
 • Vek: od 3 rokov

Hravé čísla

Spoplatnené
Matematický krúžok vhodný pre detičky od 2 rokov. Výuka matematiky a práce s číslami ako je rátanie, prirovnávanie, triedenie a prebieha zábavnou formou. Obsahom výuky je osvojovanie si základných matematických operácií, ako je rátanie, prirovnávanie, triedenie a podobne, rozvoj základných matematických predstáv prostredníctvom rôznych hier a tvorivej činnosti.
 • Vek: od 3 rokov

Hókus-pokus

Zadarmo
( 1 x v týždni v poobedných hodinách podľa rozvrhu )
 • Vek: od 3 rokov

Hrubá motorika

Zadarmo
( 1 x v týždni v poobedných hodinách podľa rozvrhu )
 • Vek: od 2 rokov

Jemná motorika

Zadarmo
( 1 x v týždni v poobedných hodinách podľa rozvrhu )
 • Vek: od 2 rokov

Detská jóga

Zadarmo
( 3 x v týždni - pondelok, streda, piatok ) krúžok prebieha ráno o 8.00 hod do 8.30 hod
 • Vek: od 2 rokov

Všeobecná športová príprava pod vedením certifikovaného trénera

Spoplatnené
(celoročne, pre deti od 3 rokov) kurz prebieha priamo v priestoroch SMŠ (telocvičňa na 3. poschodí, prípadné využitie multifunkčného ihriska za škôlkou)
 • Vek: od 3 rokov

Kurz lyžovania a korčulovania na ľade

Spoplatnené
( sezónne v roku - Január, Február, Marec pre deti od 3 rokov ), kurz prebieha mimo priestorov škôlky pod vedením inšturuktov priamo na Pezinskej Babe ( lyžovanie ) a na zimnom štadióne v Petržalke ( korčuľovanie na ľade ). Krúžok zabezpečuje agentúra HAPPY KIDS . Pre deti je zabezpečený autobus na prepravu. Pokiaľ nemajú deti zakúpenú výstroj je možnos't si všetko zapožičať.
 • Vek: od 3 rokov

Plávanie

Spoplatnené
Kurz prebieha mimo priestorov škôlky pod vedením inšturuktov. Krúžok zabezpečuje agentúra HAPPY KIDS . Pre deti je zabezpečený autobus na prepravu.
 • Vek: od 3 rokov

Tancovanie

Spoplatnené
( celoročne, pre deti od 2 rokov ) prebieha v priestoroch škôlky pod vedením pedagóda v poobedných hodinách 1 x za týždeň.
 • Vek: od 3 rokov

pozn. prihlasovanie na krúžky je dobrovoľné a nieje zarátané do základného poplatku škôlky.