fbpx
  • +421 948 259 191
  • riaditelka@happy-time.sk

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Do našej škôlky Šumavská – Ružinov prijímame deti celoročne. Ak máte záujem svoje dieťa prihlásiť, potrebujete vyplniť ONLINE PRIHLÁŠKU a my sa Vám v čo najkratšom čase ozveme.  Ostatné informácie o potrebných dokladoch Vám radi poskytneme osobne.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ŠKÔLKY

  • Príchod dieťaťa do škôlky najneskôr do 8:00.
  • Deti je možné vyzdvihnúť do 12:00 pri doobednom, poldennom pobyte  a potom až po 15:00 pri celodennom pobyte, (po dohovore s triednou učiteľkou je možné dieťa vyzdvihnúť aj v iný čas).
  • Akceptujeme, ak si dieťa zoberie z domu jednu svoju obľúbenú hračku (za poškodenie, či stratu hračky škôlka nezodpovedá). Nie je prípustné nosiť nebezpečné hračky a hračky zdraviu škodlivé alebo negatívne ovplyňujúce dieťa a jeho vývin.
  • Vhodne prispôsobiť oblečenie a obuv dieťaťa vzhľadom k počasiu (napr. nepremokavé oblečenie na pobyt vonku).
  • Ak je dieťa choré alebo má príznaky ochorenia, žiadame rodičov, aby dieťa nechali doma, aby sme zabránili šíreniu choroby v kolektíve.
  • V prípade dočasnej neplánovanej absencie dieťaťa v škôlke je rodič povinný odhlásiť dieťa zo stravy aspoň jeden pracovný deň vopred do 7:30. V opačnom prípade mu bude účtované stravné.
  • Akúkoľvek zmenu v evidencii dieťaťa je potrebné nahlásiť triednej učiteľke alebo riaditeľke, (zmena tel.čísla rodičov, adresy, zdrav.poisťovne, zdrav. stavu dieťaťa a i.).

OTVÁRACIE HODINY: pondelok – piatok od 7:00 do 17:30.

PRÍCHOD DETÍ DO ŠKÔLKY: od 7:00 do 8:00.

VYZDVIHNUTIE DETÍ PRI CELODENNOM POBYTE: od 15:00 do 17:30 (možnosť predĺženia – príplatok za každú začatú hodinu 10 eur), možnosť individuálného vyzdvihnutia poobede podľa potreby.

VYZDVIHNUTIE DETÍ PRI POLDENNOM POBYTE: doobedný pobyt – od 11:30 do 12:00.

 

POTREBNÉ VECI PRE DIEŤATKO PRI NÁSTUPE DO ŠKÔLKY:

-papučky,

-náhradné veci na prezlečenie (prípadne plienky),

-zubná kefka a zubná pasta,

-župan,

-pyžamo.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa ) upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne:
– Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
– Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.
– nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti.

Informácie o potrebných dokumentoch nájdete tu: 

http://www.upsvar.sk/prispevky/socialne-veci-a-rodina/rodina-s-detmi/mam-dieta-do-troch-rokov-a-nastupujem-do-zamestnania.html?page_id=262402&urad=239644