NAŠE PANI UČITEĽKY - ŠUMAVSKÁ

Bc. Lujza Sochová

Hlavný pedagóg / trieda Mravčeky (od 18 mesiacov do 3 rokov)

Už ako malé dievčatko, som mala jasnú predstavu o budúcnosti. Odmala som sa túžila stať učiteľkou. Pochádzam z veľkej rodiny , v ktorej som mamine pomáhala opatrovať mojich mladších súrodencov. Mojou najobľúbenejšou hrou , bola hra na školu, kde som vždy musela byť pani učiteľkou. Preto voľba strednej školy bola jasná. Vyštudovala som odbor učiteľstvo a vychovávateľstvo v Turčianskych Tepliciach. Popri škole som 5rokov navštevovala ZUŠ a učila sa hrať na klavír. Po strednej škole som bola rozhodnutá , že chcem učiť deti predškolského veku, tak som sa rozhodla študovať na Trnavskej univerzite odbor predškolská a elementárna pedagogika. Vo voľnom čase som chodila opatrovať deti. V roku 2016 som pracovala v detských jasliach v Bratislave a v roku 2017 som zakotvila v škôlke Happy Time, kde mám nastarosti tie najmenšie detičky. Milujem prácu s deťmi, pretože ma neskutočne baví a napĺňa. Myslím si, že práca učiteľky nie je povolanie , ale poslanie .Len učiteľ , ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie. Neučím deti len ja , ale takisto ako učím ja ich , oni učia mňa . Učia ma chápať detskú psychiku a detstvo ako také!

Mgr. Ľubica Hostačná 

Hlavný pedagóg / trieda Chrobáčiky  (od 4 rokov do 5 rokov)

Mám 46 rokov, vyštudovanú strednú pedagogickú školu v Bratislave a Vysokú školu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor psycho-sociálne poradenstvo. Doplňujúce psycho-sociálne výcviky mám : Riešenie kríz a konflikov I. a II., Komunikačné zručnosti, Sebapoznanie. Sedem rokov som pracovala s deťmi v štátnej a aj súkromej škôlke. Tiež som pracovala s deťmi s autizmom rôzneho stupňa. Popri práci  v škôlke viediem rôzne voľnočasové krúžky pre deti predškolskeho aj školského veku.

Moje moto: " Práca s deťmi nieje povolanie, ale životné poslanie. "

Bc. Lenka Hanusová

Hlavný pedagóg / trieda Lienky ( 3-4 roky )

Mám 26 rokov pochádzam zo Šale, ale momentálne bývam v Bratislave, kde aj študujem predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Komenského. Počas štúdia na Trnavskej univerzite, kde som si spravila štátnice z fyziky som dostala ponuku pracovať ako učiteľka v cirkevnej materskej škole, a pretože som typ človeka, čo sa nebojí nových výziev som ponuku prijala. Zistila som, že ma táto práca „baví". Postupne som zisťovala, že ma táto práca napĺňa a ten pocit, ked prídete domov vyšťavená, ale spokojná.
Na každé dieťa sa pozerám ako na vlastné, preto chcem aby vynikalo vo všetkých smeroch, snažím sa u detí rozvíjať všetky oblasti, či už kognitívne alebo psychomotorické. Snažím sa ich viesť k samostatnosti a mojím cieľom je, aby dieťa pracovalo samo a bolo na seba a svoju prácu hrdé.

Mgr. Anna Ščepánová

špeciálny pedagóg / logopéd

Špeciálny pedagóg a logopéd s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti budovania správnej výslovnosti v slovenskom jazyku u detí predškolského a školského veku. Venuje sa prechádzaniu a včasnému odhaľovaniu porúch výslovnosti i možných porúch učenia a v prípade potvrdenia týchto obtiaží ich nápravou. Spolupracovala a spolupracuje s viacerými MŠ, ZŠ, diagnosticko-poradenskými centrami, CPPPP, odborníkmi v oblasti ORL foniatrie, čeľustnej ortopédie, ophtalmológie, tímom špeciálnych pedagógov, psychológom a ďaľšími odborníkmi, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o zdravý a optimálny vývin dieťaťa. Vedie simulačné programy a kurzy pre rodičov detí predškolského veku zamerané na obdobie zaškolovania dieťaťa. V prípade odhalenia obtiaží dieťa sleduje, pracuje s ním, nastavuje optimálny edukačno-relaxačný režim pre dieťa a jeho prostredie. V rozsahu odbornosti poskytuje poradenskú, konzultačnú a priamu činnosť s dieťaťom.

PARTNERI:

Pre viac info kliknite na logo:

               

jemine       happy     

 

 

modry    foot        sport

 

VYUŽITE NAŠU ONLINE PRIHLÁŠKU!

MÁM ZÁUJEM O PREVÁDZKU: *

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info