NAŠE PANI UČITEĽKY - RÉVOVÁ

Mgr. Katarína Haričová

Hlavný pedagóg / vedúci prevádzky

V oblasti pedagogiky sa pohybujem už od strednej školy. Vždy som milovala umenie, a to každú jeho formu. Kresliť som začala v ranom detstve a už som neprestala, hudbu som si neskôr obľúbila na základnej škole. Aby som sa svojim záľubám venovala naďalej , a tiež ich zužitkovala, začala som navštevovať Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Prešove, odbor Učiteľstvo materských škôl a vychovávateľstvo. Tu som si medzi svoje záľuby zaradila ďalší obor, a to psychológiu. Preto mojou ďalšou voľbou bolo štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia. Na vysokej škole som si uvedomila, že učenie a vyučovanie druhých je to, čo ma naozaj naplňuje a robí ma šťastnou. A učenie a vychovávanie detí je ako bonus k tomu. Nie je to len práca, ale je to tá najzaujímavejšia cesta, kde sa každý deň stretávam s niečím novým, získavam skúseností do života, a najmä sa podieľam na formovaní úžasných a jedinečných osobností, ktorými práve deti sú.

Bc. Ksenia Sidorenko 

učiteľ anglického jazyka

Keby ma poprosili pomenovať tri svoje najväčšie záľuby, povedala by som, že sú to jazyky, deti a knihy. Angličtinu som sa začala učiť 15 rokov dozadu a stále ma fascinuje tento nádherný jazyk. Na strednej škole som sa učila nemčinu a francúzštinu, a na Pedagogickej univerzite v Petrohrade som sa začala venovať aj španielčine. Momentálne študujem anglický, španielský a slovenský jazyk na magisterskom štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Už od 16 rokov som doučovala angličtinu, a počas bakalárského štúdia som zistila, že učenie ma viac a viac inšpiruje a motivuje. Za 10 rokov mojej pedagogickej praxe som pracovala s ľuďmi všetkých vekových kategórií. Robila som učiteľku v škôlke, základnej a strednej škole, doteraz robím učiteľku cudzích jazykov pre spoločnosti a individuálnych klientov. Avšak práca s deťmi je pre mňa tá najobľúbenejšia. Baví ma skúmať vesmír detskej fantázie, pomáhať im ovládať angličtinu hrávou formou a rozvíjať ich nepochybné talenty.

Kristína Valocká

pedagóg (1,5 - 3 roky )

Práci a s deťmi ma veľmi napĺňa a venujem sa tomu už od kedy som pomáhala s výchovou 3 malých súrodencov, snažím sa im venovať všetok svoj voľný čas. Študovala som na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici, potom som pokračovala na UMB -FPV odbor učiteľstvo praktickej prípravy a profesijných predmetov a popri škole som pracovala v detskom plaveckom centre. Už v tejto práci som vedela, že chcem s deťmi tráviť stále viac a viac času. Veľmi rada chodím opatrovať detičky svojich známich. Momentálne si rozširujem svoje odborné vedomosti externým štúdiom na pedagogickej a soc. akadémii - odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Od malička som sa venovala tancu a teraz pôsobím v úspešnej tanečnej skupine kde sa venujeme rôznym štýlom tanca. V budúcnosti by som chcela mať vlastnú tanečnú skupinu aj v detskej vekovej kategórii. Som veľmi rada, že mám možnosť pracovať v materskej škôlke Happy Time.
Som pripravená byť pre detičky kamarátkou a ochrancom zároveň.

Mgr. Anna Ščepánová

špeciálny pedagóg / logopéd

Špeciálny pedagóg a logopéd s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti budovania správnej výslovnosti v slovenskom jazyku u detí predškolského a školského veku. Venuje sa prechádzaniu a včasnému odhaľovaniu porúch výslovnosti i možných porúch učenia a v prípade potvrdenia týchto obtiaží ich nápravou. Spolupracovala a spolupracuje s viacerými MŠ, ZŠ, diagnosticko-poradenskými centrami, CPPPP, odborníkmi v oblasti ORL foniatrie, čeľustnej ortopédie, ophtalmológie, tímom špeciálnych pedagógov, psychológom a ďaľšími odborníkmi, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o zdravý a optimálny vývin dieťaťa. Vedie simulačné programy a kurzy pre rodičov detí predškolského veku zamerané na obdobie zaškolovania dieťaťa. V prípade odhalenia obtiaží dieťa sleduje, pracuje s ním, nastavuje optimálny edukačno-relaxačný režim pre dieťa a jeho prostredie. V rozsahu odbornosti poskytuje poradenskú, konzultačnú a priamu činnosť s dieťaťom.

PARTNERI:

Pre viac info kliknite na logo:

               

jemine       happy     

 

 

modry    foot        sport

 

VYUŽITE NAŠU ONLINE PRIHLÁŠKU!

MÁM ZÁUJEM O PREVÁDZKU: *

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info