NAŠE PANI UČITEĽKY - ŠUMAVSKÁ

Mgr. Anna Ščepánová

špeciálny pedagóg / logopéd

Špeciálny pedagóg a logopéd s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti budovania správnej výslovnosti v slovenskom jazyku u detí predškolského a školského veku. Venuje sa prechádzaniu a včasnému odhaľovaniu porúch výslovnosti i možných porúch učenia a v prípade potvrdenia týchto obtiaží ich nápravou. Spolupracovala a spolupracuje s viacerými MŠ, ZŠ, diagnosticko-poradenskými centrami, CPPPP, odborníkmi v oblasti ORL foniatrie, čeľustnej ortopédie, ophtalmológie, tímom špeciálnych pedagógov, psychológom a ďaľšími odborníkmi, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o zdravý a optimálny vývin dieťaťa. Vedie simulačné programy a kurzy pre rodičov detí predškolského veku zamerané na obdobie zaškolovania dieťaťa. V prípade odhalenia obtiaží dieťa sleduje, pracuje s ním, nastavuje optimálny edukačno-relaxačný režim pre dieťa a jeho prostredie. V rozsahu odbornosti poskytuje poradenskú, konzultačnú a priamu činnosť s dieťaťom.

PARTNERI:

Pre viac info kliknite na logo:

               

jemine       happy     

 

 

modry    foot        sport

 

VYUŽITE NAŠU ONLINE PRIHLÁŠKU!

MÁM ZÁUJEM O PREVÁDZKU: *

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info