NAŠE PANI UČITEĽKY - RÉVOVÁ

Mgr. Katarína Haričová

Hlavný pedagóg / vedúci prevádzky

V oblasti pedagogiky sa pohybujem už od strednej školy. Vždy som milovala umenie, a to každú jeho formu. Kresliť som začala v ranom detstve a už som neprestala, hudbu som si neskôr obľúbila na základnej škole. Aby som sa svojim záľubám venovala naďalej , a tiež ich zužitkovala, začala som navštevovať Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Prešove, odbor Učiteľstvo materských škôl a vychovávateľstvo. Tu som si medzi svoje záľuby zaradila ďalší obor, a to psychológiu. Preto mojou ďalšou voľbou bolo štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia. Na vysokej škole som si uvedomila, že učenie a vyučovanie druhých je to, čo ma naozaj naplňuje a robí ma šťastnou. A učenie a vychovávanie detí je ako bonus k tomu. Nie je to len práca, ale je to tá najzaujímavejšia cesta, kde sa každý deň stretávam s niečím novým, získavam skúseností do života, a najmä sa podieľam na formovaní úžasných a jedinečných osobností, ktorými práve deti sú.

Mgr. Lucia Miglierini

učiteľ anglického jazyka

Stať sa pani učiteľkou som túžila od detstva. Môj sen sa začal napĺňať dosť skoro vďaka mojim súrodencom, ktorým som pomáhala s prípravou do školy. Angličtinu som si obľúbila už na základnej škole. Intenzívnejšie som sa jej začala venovať počas štúdia na gymnáziu. Následne moje kroky smerovali na vysokú školu pedagogickú v Trnave, kde som angličtinu vyštudovala v kombinácii s nemčinou. Počas štúdia sa mi naskytla príležitosť pracovať ako asistentka v anglickej montessori škôlke. Tu som sa utvrdila vo svojom povolaní. Zároveň som si overila ako rýchlo dokážu deti „pochytiť" frázy v cudzom jazyku a začať v ňom postupne aj rozprávať. Niektoré veci som sa však od detí naučila a ešte stále učím ja sama. Fascinuje ma, ako sa dokážu radovať z maličkostí alebo odpúšťať jeden druhému. Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou ich hravého a farebného sveta, v ktorom si môžeme pomáhať a vzájomne sa inšpirovať.

Kristína Valocká

pedagóg (1,5 - 3 roky )

Práci a s deťmi ma veľmi napĺňa a venujem sa tomu už od kedy som pomáhala s výchovou 3 malých súrodencov, snažím sa im venovať všetok svoj voľný čas. Študovala som na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici, potom som pokračovala na UMB -FPV odbor učiteľstvo praktickej prípravy a profesijných predmetov a popri škole som pracovala v detskom plaveckom centre. Už v tejto práci som vedela, že chcem s deťmi tráviť stále viac a viac času. Veľmi rada chodím opatrovať detičky svojich známich. Momentálne si rozširujem svoje odborné vedomosti externým štúdiom na pedagogickej a soc. akadémii - odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Od malička som sa venovala tancu a teraz pôsobím v úspešnej tanečnej skupine kde sa venujeme rôznym štýlom tanca. V budúcnosti by som chcela mať vlastnú tanečnú skupinu aj v detskej vekovej kategórii. Som veľmi rada, že mám možnosť pracovať v materskej škôlke Happy Time.
Som pripravená byť pre detičky kamarátkou a ochrancom zároveň.

Mgr. Anna Ščepánová

špeciálny pedagóg / logopéd

Špeciálny pedagóg a logopéd s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti budovania správnej výslovnosti v slovenskom jazyku u detí predškolského a školského veku. Venuje sa prechádzaniu a včasnému odhaľovaniu porúch výslovnosti i možných porúch učenia a v prípade potvrdenia týchto obtiaží ich nápravou. Spolupracovala a spolupracuje s viacerými MŠ, ZŠ, diagnosticko-poradenskými centrami, CPPPP, odborníkmi v oblasti ORL foniatrie, čeľustnej ortopédie, ophtalmológie, tímom špeciálnych pedagógov, psychológom a ďaľšími odborníkmi, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o zdravý a optimálny vývin dieťaťa. Vedie simulačné programy a kurzy pre rodičov detí predškolského veku zamerané na obdobie zaškolovania dieťaťa. V prípade odhalenia obtiaží dieťa sleduje, pracuje s ním, nastavuje optimálny edukačno-relaxačný režim pre dieťa a jeho prostredie. V rozsahu odbornosti poskytuje poradenskú, konzultačnú a priamu činnosť s dieťaťom.

PARTNERI:

Pre viac info kliknite na logo:

               

jemine       happy     

 

 

modry    foot        sport

 

VYUŽITE NAŠU ONLINE PRIHLÁŠKU!

MÁM ZÁUJEM O PREVÁDZKU: *

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info